Voorblad effecten op natuurpng

  Effecten op natuur door toename verlichting van snelwegen
Auteur S.L.M. den Held & A.J. de Wilde in opdracht van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Formaat A4
Referentie BG4101WATRP1902261248
Aantal blz 70
Prijs Gratis download
Uitgegeven in 17 mei 2019
Verkrijgbaar via

pdfdownload

Enkele jaren geleden (stapsgewijs vanaf juni 2013) heeft Rijkswaterstaat ’s nachts de openbare verlichting langs verschillende rijkswegen uitgezet tussen 23:00 en 5:00. Het doel hiervan was voornamelijk om kosten te besparen. Minder verlichting betekent bovendien minder lichthinder voor de omgeving.
In dit rapport zijn de effecten van het weer aanzetten van verlichting tussen 23:00 en 5:00 uur op natuur in beeld gebracht.