OVLNL licht en omgeving

OVLNL ICON Projecten LichtOntwerpAtelier

Hier komen projecten waar het lichtontwerp op de juiste wijze is ingepast in de omgeving. Projecten die toegevoegde waarde hebben door een omgevingsgericht lichtontwerp gebaseerd op de aspecten ‘beleving’, ‘sfeer’, ‘leesbaarheid’, ‘oriëntatie’, ‘onderscheidend vermogen’, en ‘verblijfskwaliteit’.

Heeft u een project waarvan u denkt dat het hier moet worden getoond dan ben u welkom om dit met ons te delen.
Stuur een mail naar info@lichtontwerpatelier.nl