OVL Monitor

De stichting OVLNL is in 2016 gestart met de jaarlijkse OVL monitor. Een inventarisatie en rapportage van de stand van zaken van de openbare verlichting in Nederland. Het geeft inzage in alle OVL aspecten en een blik op de toekomst van de openbare verlichting.

De belangrijkste issues van de verschillende stakeholders komen aan de orde. Om een visie en beleid op openbare verlichting te formuleren is het nodig dat overheden de indicatoren kennen en trends herkennen. Zij doen dat in samenwerking met de industrie, overige marktpartijen, onderwijs en burgers. Ook voor hen is de OVL-monitor een belangrijk instrument. De OVL monitor geeft naast de trends en ontwikkelingen ook praktische handvatten om voor ieders situatie ondersteuning te bieden bij het uitzetten van beleid en strategie.

VIGNET OVLNL OVLMonitor

ovl mointor 2016 voorblad 250x354

Voorblad ovl monitor 2020

 
ovl monitor 2023

ovl mointor 2017 voorblad 250x354

ovl monitor 2021 lustrum editie

ovl monitor 2018 voorblad 250x354

ovl monitor 2021

OVL monitor 2019 voorblad

ovl monitor 2021 button doe mee 250x354 2

Het doel van de OVL-monitor is meer inzicht te krijgen in de getallen, trends en belangrijke ontwikkelingen op het gebied van openbare verlichting.
Centraal in de OVL monitor staat de uitgebreide enquête voor overheden en marktpartijen. Alle reacties zijn anoniem verwerkt. De resultaten worden in dit rapport vraag voor vraag besproken.
De belangrijkste uitkomsten voor bestuurders/beleidsmakers en voor beheerders OVL staan in de OVL monitor. Het gaat hierbij om de mening van de respondenten. De OVL-monitor is geen wetenschappelijk rapport in de zin dat het representatief is voor het gehele werkveld. Wel geeft het – door het grote aantal respondenten – een boeiend en waardevol beeld van de belangrijkste ontwikkelingen van dit moment en de verschillende ideeën die er nu leven.

Aan bod komen o.a.:

Voor bestuurders & beleidsmakers:

1. Energiebesparing/reductie CO2 emissie
2. Bepalen van het verlichtingsniveau
4. Burgerparticipatie:
5. Smart lighting:6
6. Koploper of volger nieuwe technische ontwikkeling OVL:
7. Aanbesteden van werk:
8. Fte’s en budget:

Voor beheerders OVL
1. Eigendom masten/armaturen en bemeterd net:
2. Netwerk:
3. Ledverlichting:
4. Overstap naar led:7
5. Dimmen en (uit)schakelen:
6. Nevenaansluitingen, gekoppeld aan de OVL-installatie:
7. Ontstaan van storingen:
8. Verbeterpunt storingen:

Grote of kleine organisatie? Een wereld van verschil!
‘in hoeverre worden er door respondenten van kleine(re) organisaties andere antwoorden
gegeven dan door respondenten van grote(re) organisaties?’ Er is hierbij een vergelijking
gemaakt tussen vier groepen:

A 200.000 tot +300.000 inwoners
B 50.000 tot 200.000 inwoners
C 25.000 tot 50.000 inwoners
D minder dan 25.000 inwoners

www.ovlmonitor.nl

De OVL monitor is een project van het OVLNL netwerk Maatschappij. www.ovlnl.nl