OVLNL licht en omgeving

Lichtontwerp Atelier

Categorie: Lichtontwerp Atelier

OVLNL Lichtontwerp Atelier

De stichting OVLNL heeft ten doel het vertegenwoordigen van de gehele sector openbare verlichting richting stakeholders, alsook het organiseren en kwalitatief ontwikkelen van de sector en alles wat daar direct of indirect raakvlak mee heeft en / of daar onderdeel van uit maakt.

OVLNL introduceert het Lichtontwerp Atelier. Een netwerk van professionele lichtontwerpers die de handen ineen slaan om het vak van de lichtontwerper breder onder de aandacht te brengen. Het OVLNL Lichtontwerp Atelier zal actief aan de slag gaan met het organiseren van workshops en activiteiten voor het uitdragen van kennis en het delen van ervaringen bij het opstellen van lichtvisies tot en met het (laten) maken van lichtontwerpen en (doen) realiseren en het in stand houden.

Waarom organiseren we dit?
Het initiatief voor de uitwerking van het onderwerp lichtontwerp door OVLNL vloeit enerzijds voort uit haar missie en anderzijds uit de groeiende bewustwording van de waarde van verlichting aan het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte in de nachtelijke uren.

Die toegevoegde waarde kan op vele wijzen worden vertaald, bijvoorbeeld als ‘beleving’, ‘sfeer’, ‘leesbaarheid’, ‘oriëntatie’, ‘onderscheidend vermogen’, of ‘verblijfskwaliteit’. En het leidt bovendien tot een meer attractieve stad. Mits met licht op de juiste wijze ingevuld. Elk van deze aspecten zal dan ook terugkomen in de activiteiten van het OVLNL Lichtontwerp Atelier.

Op het gebied van sfeer- en feestverlichting worden sinds jaar en dag particuliere en gemeentelijke initiatieven ontplooid om de stad als geheel en individuele gebouwen in het bijzonder te accentueren, met in veel gevallen wildgroei tot gevolg. Mede door de introductie van led systemen die het relatief eenvoudig en betaalbaar mogelijk maken om dynamische en van kleuren wisselende verlichting te realiseren. Samen met alle andere lichtoplossingen zoals verlichte reclame uitingen zal dit leiden tot een onrustig en soms zelfs hinderlijk nachtbeeld.

Gemeentes, ondernemers en bewoners zijn zich er steeds meer van bewust dat initiatieven gecoördineerd dienen te worden om te komen tot een samenhang van lichtvormen in de binnenstad. Echter het ontbreekt nog vaak aan de kennis van alle technieken en kennis van de effecten van licht op mens en omgeving. In deze behoefte wil OVLNL met het Lichtontwerp Atelier voorzien.

Het OVLNL Lichtontwerp Atelier beoogt bij te dragen aan:

  • het verwerven van inzicht in de doelen die bereikt kunnen worden door de aanlichting van de (historische) stad en de haalbaarheid daarvan op basis van concrete praktijkvoorbeelden
  •  het ondersteunen van de ontwikkeling van nieuw gemeentelijk beleid op het gebied van de aanlichting van de stad
  •  het vaststellen van regels en criteria voor de gemeente aan de hand waarvan de aanlichting ter hand genomen kan worden, als ook het kunnen toetsen van initiatieven van derden
  •  het versterken van het imago en de attractiviteit en de leefbaarheid en beleving van de stad
  •  het bevorderen en uitwisselen van kennis en ervaring van het ontwerpen met licht

Hoe gaan we dit doen?
Het OVLNL Lichtontwerp Atelier gaat aan de slag met het organiseren van workshops, presentaties en praktijk casussen en het publiceren van voorbeeld projecten en publicaties. Hierbij zullen de professionele lichtontwerpers van het Lichtontwerp Atelier samenwerken met gemeenten en leveranciers, installateurs en kennisinstellingen. Op de jaarlijkse OVL beurs zal het OVLNL Lichtontwerp Atelier zichtbaar aanwezig zijn. En met de OVLNL media partner Acquire, uitgever van onder andere de titel Straatbeeld en Ruimte & Licht zullen we interessante artikelen maken over het ontwerpen met licht en alles wat daarbij komt kijken.
Op de website van OVLNL is onder de button van Licht&Omgeving een pagina ingericht voor het Lichtontwerp Atelier.

Voor wie doen we het?
Het OVLNL Lichtontwerp Atelier richt zich in de eerste instantie op medewerkers van gemeenten die zich bezig houden met Stedenbouw, Inrichting of Openbare Verlichting. Zowel beleidsmakers, ontwerpers als beheerders krijgen de aandacht. Ook voor adviseurs van gemeentelijke en commerciële ingenieursbureaus, leveranciers, fabrikanten en installateurs bieden we een kennisplatform. Studenten van hogescholen en universiteiten kunnen er terecht met hun vragen of studieopdrachten.

Community van creators, suppliers en followers
We willen een duurzame samenwerking aangaan met iedereen die beroepsmatig interesse heeft in het onderwerp Lichtontwerp of daar raakvlak mee heeft. Samen met de professionele lichtontwerpers van OVLNL vormen we een community die elkaar met regelmaat op de hoogte houdt van ontwikkelingen en die samen een kennisplatform vormen waaruit ieder op zijn of haar eigen manier voordeel haalt. En die wil bijdragen aan het verspreiden van kennis en het delen van ervaringen. Natuurlijk is daarnaast iedereen met vragen of voor eenmalige deelname aan projecten of activiteiten meer dan welkom!

Voorzitter
Elkin Petrici - Lichtontwerper en adviseur bij CLAFIS Ingenieus

AmbassadeursOVLNL ICONS 480 LICHTONTWERPATELIER WHITE

Hans Akkerman - gem. Amsterdam
Willem Reedijk - gem. Rotterdam
Erik Vis - gem. Eindhoven

Meedoen?
Wilt u meedoen en deel uit maken van het netwerk of heeft u vragen?
Stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

OVLNL - button Lichtontwerp Atelier

OVLNL LichtOntwerpAtelier Community

community activiteiten rechthoek button

OVLNL LichtOntwerpAtelier Projecten

0044 OVLNL LOA publicaties 200902

Logo OfficialPartner PLDC 2019

 

 

 

 

 

 

  logo pldc zwart