Smart Light Concepts (SLIC)

SLIC Logo 260x120

Het Europese onderzoeksproject Smart Light Concept (SLIC) is een samenwerking tussen 2 kennisinstellingen (Avans Hogeschool en Universiteit van Portsmouth), 6 lokale overheden (de steden Amiens, Brugge, Etten-Leur, Roeselare, het graafschap Suffolk en de intercommunale WVI) en de netbeheerder Fluvius. Gezamenlijk zoeken zij in de praktijk uit hoe en wat een investering in duurzame openbare verlichting kan bijdragen aan het terugdringen van de CO₂-uitstoot. Zo kunnen zij besparen op hun energierekening door energiezuinige ledverlichting te installeren die bij hun specifieke locatie past. Tevens is het belangrijk te weten wat die nieuwe verlichting betekent voor de veiligheid van de burgers en in het verkeer, de biodiversiteit en of het werkelijk een besparing in CO₂ en financiën oplevert. Al deze aspecten worden meegenomen in het onderzoek.
https://www.smartlightconcepts.eu/

Acquire Publishing

Acquire publishing Logo 260x120

Met onze communities stimuleren we de samenwerking, kennisdeling en -ontwikkeling in de openbare ruimte, mobiliteit, bouw, architectuur en infra.

  • Toonaangevende platforms zoals Verkeerskunde, Straatbeeld, Stedebouw & Architectuur, Duurzaam Gebouwd, BouwCirculair, Biind en Bouwgenootschap vormen krachtige podia voor nieuws, achtergronden, visies, innovaties, arbeidsmarktcommunicatie, leads en discussies.
  • Een uitgekiende mix van websites, social media, magazines, nieuwsbrieven, leerproducten, congressen, versnellingskamers en netwerkbijeenkomsten zorgen voor maximale impact.
  • Voor branchegenoten die ontzorgd willen worden bij hun communicatie en evenementen zijn we graag gesprekspartner.

https://www.acquirepublishing.nl/

TU/e LightHouse

LogoLightHouse 260x120 1

LightHouse is in 2012 opgericht door Elke den Ouden en Rianne Valkenburg. Hun DRIVE komt voort uit hun gedeelde NIEUWSGIERIGHEID naar de mogelijkheden voor stadsontwikkeling met nieuwe technologie, en hun VERBAZING over de moeilijkheid om (wetenschappelijke) kennis praktisch te implementeren. Hun AMBITIE is om klanten te helpen navigeren naar de relevante kennis van de TU / e (Technische Universiteit Eindhoven). Dit doen zij door KENNIS-INTENSIEVE PROJECTEN uit te voeren, vertrekkend vanuit de behoeften en vragen vanuit de samenleving en organisaties.

https://www.tue-lighthouse.nl/

Ministerie van Economische Zaken

Misterie van Economische Zaken

Het ministerie van EZ wil door middel van het programma “Inkoop innovatie urgent” innovatie stimuleren via inkopen. Innovatiegericht inkopen is een win-winsituatie: het bedrijfsleven krijgt de kans om creatieve en innovatieve producten te ontwikkelen en de overheid krijgt effectieve en efficiënte oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. OVLNL biedt een platform waar overheden en marktpartijen elkaar ontmoeten en van elkaar leren en elkaar stimuleren.

VNG

De VNG krijgt met regelmaat vragen op het gebied van openbare verlichting, netbeheer en energiebesparing bij openbare verlichting. Dit betreft soms een praktische vraag vanuit gemeenten en soms vanuit andere instanties de vraag om een VNG standpunt. Omdat openbare verlichting geen vast beleidsonderwerp op het werkprogramma van de VNG is, kost het veel tijd voor de VNG om antwoorden op deze vragen te geven. Aan de andere kant krijgt het IGOV regelmatig te maken met onderwerpen waar ze gevraagd wordt namens gemeenten (werk)afspraken te maken. Bijvoorbeeld met Netbeheer Nederland over de wijze waarop openbare verlichting moet worden aangesloten of geschakeld. Hier wordt het voor het IGOV lastig omdat zij geen formele belangenbehartiger voor gemeenten is.

Met IGOV als de adviseur kan de VNG de belangen van gemeenten op het gebied van openbare verlichting sneller en inhoudelijker invullen. VNG is en blijft de enige formele organisatie, maar heeft waar nodig IGOV als achterban als klankbord en adviseur.