header licht en omgeving

Overige activiteiten

De evenementen richten zich op kennis delen middels bijeenkomsten en persoonlijke ontmoetingen. Daarnaast organiseert OVLNL ook overige  activiteiten zoals enquêtes en onderzoeken om informatie in te winnen en te delen. Om een visie, beleid en strategie op openbare verlichting te formuleren, te volgen en ontwikkelen is het nodig de indicatoren te kennen en trends te herkennen. Het bepalen van de eigen positie, ambities en ontwikkeling ten opzichte van de eigen en landelijke referentiekaders is daarbij van belang en maken het leren van elkaar mogelijk.

Meer informatie vind je op de:

Voor actuele enquêtes en onderzoeken zie: