Richtlijnen en regelgeving

Categorie: Richtlijnen en regelgeving

Gezichtsherkenning in de openbare ruimte.

In verblijfsgebieden wordt de berekende hoeveelheid licht die op de omgeving valt uitgedrukt in de horizontale verlichtingssterkte. Vóór 1980 waren de horizontale verlichtingssterkte en de gelijkmatigheid de enige twee indicator voor het kwantificeren van de kwaliteit van de openbare verlichting. Het te berekenen gebied daarvoor, is van erfgrens tot erfgrens en omvat dus trottoirs, parkeervakken en de rijbaan. De lengterichting van het berekeningsvlak ligt precies tussen twee opvolgende lichtmasten. Om de kwaliteit van de verlichting te bepalen wordt het gemiddelde verlichtingsniveau op dit vlak berekend en de gelijkmatigheid van de verlichting. Deze gelijkmatigheid wordt bepaald door de minimale waarde van het verlichtingsniveau te delen door de gemiddelde waarde ervan.

Door Nico de Kruijter

Het volledige artikel: pdfArtikel_gezichtsherkenning_dekruijter_31-03-2016.pdf110.48 KB

Gklasse zin of onzin?

Met de komst van led is de G-klasse achterhaalt en niet meer bruikbaar.

De G‐klasse voor het beperken van de hoeveelheid licht ter vermindering van lichtvervuiling en verblinding wordt vaak, in de huidige contracten, opgenomen als eis.
Maar is deze eis nog wel zinvol? Met de komst van de led verlichting zijn namelijk alle mogelijke uitstralingsvormen en karakteristieken realiseerbaar! Leidt het eisen van een bepaalde G‐klasse wel tot minder lichthinder of juist tot meer? Hoe zit het met de neveneffecten van het stellen van deze eis? In dit artikel geven wij u hier antwoord op.

Door Nico de Kruijter

Het volledige artikel: pdfGklasse_zin_of_onzin_versie_3.pdf540.19 KB

artikel Dr.ir. D.A.Schreuder over TI

Verblinding in de straatverlichting, TI, Dr. ir. D.A. Schreuder

Leidschendam, 21 maart 2018, Duco Schreuder Consultancies
--------
Inhoud
Verblinding in de straatverlichting, TI
1. Inleiding, plaats van TI
2. De achtergronden voor het TI-concept
3. Commentaar
(a). Drempelwaarden
(b). Luminanties
(c). De invloed van de autovoorruit
(d). Mesopisch zien
(e). De sluierluminantie
4. Conclusies en aanbevelingen
----
Het volledige artikel als pdfpdf bestand downloaden...136.87 KB

NSVV rapport over de richtlijn NPR13201-1

NSVV rapport over de richtlijn NPR13201-1 in relatie tot energiebesparing en het verminderen van lichthinder. rapport downloaden