OVLNL / IGOV Publicaties

OVL monitor Lustrumuitgave: 5 jaar OVLNL-Monitor in 10 trends

Voorblad Leidraad led reclameIn 2016 is de eerste OVL-monitor uitgekomen. Een van de eerste belangrijke bijdragen van OVLNL aan de OVL-branche na haar oprichting in 2015. De OVL-monitor is voortgekomen uit het werken met Kengetallen in de Openbare Verlichting, een onderwerp waar IGOV-leden zich vele jaren voor hebben ingespannen. Het leren van elkaar en het volgen van ontwikkelingen blijft onze branche boeien en stimuleren. Tegelijkertijd vraagt het een inspanning van ons allen om de input te leveren die de OVL-monitor zo interessant maakt. Het is een waardevolle weergave van de trends en ontwikkelingen van de afgelopen 5 jaar.

Lees meer...

Bestektekst uit het werk vrijgekomen materialen OVL

oude armaturenZowel maatschappelijk als politiek heeft circulaire economie de volle aandacht. Regels en wetten worden veranderd en zijn gericht op het stimuleren van innovatie en het voorkomen van milieubelastende oplossingen. De maatregelen die worden genomen in de context van circulaire economie raken vele, zo niet alle sectoren in het land. Gemeenten vervullen in deze transitie een belangrijke rol. De werkgroep Circulariteit van de stichting Openbare Verlichting Nederland (OVLNL) helpt u graag bij een specifiek thema, namelijk de verantwoorde verwerking van vervangen verlichting (d.w.z. lampen, armaturen en masten) in de openbare ruimte. Dit doen we door u te voorzien van een aantal artikelen die modulair zijn te gebruiken in bestekken voor het verwerken van materialen die uit onderhouds- en vervangingswerk komen en wel of niet van waarde zijn voor de eigenaar. Verder geeft artikel 011701 specifiek de tekst voor het verwerken van niet van waarde zijn materialen conform de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. In de CROW Standaard RAW Bepalingen 2020 is dit niet expliciet geregeld.

Lees meer...

OVLNL Publicatie Leidraad Vergunningverlening & Toetsing led lichtreclame

Voorblad Leidraad led reclameDe vanouds statische lichtreclame maakt in hoog tempo plaats voor digitale dynamische reclame in alle vormen en maten. Overheden maken daarom veelal nieuw reclamebeleid om de ruimtelijke kwaliteit en verkeersveiligheid te borgen. Deze vorm van reclame vraagt ook om geheel andere voorwaarden voor vergunningverlening en toetsing. Het wisselen van de inhoud en de uitstraling van de reclameboodschappen bij de nieuwe reclame vormen vragen extra aandacht. En om aanvragen te beoordelen en te toetsen is specifieke kennis van licht en techniek nodig. Maar ook de aanbieders en exploitanten van lichtreclame hebben te maken met deze nieuwe technieken en toepassingen. Het onderscheiden van kwaliteit is ook voor specialisten een complexe materie.

Lees meer...

Dans om de paal, Medegebruik Lichtmast deel II (Gratis voor Leden)

Dans om de paal voorbladDit tweede rapport over medegebruik van de lichtmast is opgesteld voor managers, beheerders en adviseurs die te maken hebben of krijgen met de openbare verlichting. Het eerste rapport over het medegebruik van de lichtmast ging voornamelijk in op de technische aspecten. In dit rapport gaan we meer in op de organisatorische aspecten bij medegebruik van de lichtmast.

Lees meer...

Medegebruik Lichtmast (Gratis voor Leden)

voorkant medegebruik lichtmast 2017 novemberHet begon met een vraag die aan Stichting OVLNL gesteld werd: “Ik krijg vragen of men iets aan de lichtmast mag bevestigen en stroom kan krijgen. Kan OVLNL aangeven wat zij vindt van medegebruik van de lichtmast?”
Het antwoord op deze vraag ligt voor u. Samen met vakspecialisten is een handreiking opgesteld met onderwerpen waar u en uw collegae mee te maken krijgen als de lichtmast voor andere zaken wordt gebruikt dan alleen voor de verlichting. Of als u te maken krijgt met andere partijen binnen en buiten de eigen organisatie om mee samen te werken.

Lees meer...

Leidraad Circulariteit OVL (Gratis)

voorkant leidraad circulariteit 2017 november

De roep om een circulaire economie wordt steeds sterker en klinkt ook door in het werkveld openbare verlichting (OVL). De ambitie van de Rijksoverheid (Nederland 100% circulair in 2050) versterkt dit. Maar… wat is circulariteit precies? En hoe geef je het concreet handen en voeten als het gaat om openbare verlichting?

Deel A dit boekje gaat over circulariteit in het algemeen. Het geeft een beknopte, heldere inleiding op het onderwerp. Wat houdt circulariteit in, waarom is het zo belangrijk

Lees meer...