OVL - Monitor 2021 - Lustrum editie

De OVL-monitor is een initiatief van OVLNL/IGOV en biedt een schat aan informatie. Deze is bruikbaar voor het uitzetten van beleid, strategieën en programma’s. En geeft inzicht in het verloop van belangrijke ontwikkelingen, en de factoren die hierbij een rol spelen.

pdfLustrumuitgave_OVL-monitor_definitief.pdf

Wilt u een gedrukt exemplaar van deze uitgave? Informatie hierover vindt u op: OVL monitor Lustrumuitgave: 5 jaar OVLNL-Monitor in 10 trends - Stichting OVLNL | Stichting Openbare Verlichting Nederland

ovl monitor 5 jaar lustrum editie 2021