WOB verzoeken

Er worden momenteel bij diverse gemeenten WOB verzoeken ingediend met onder andere vraag naar informatie over inkoop en beleid en technische eisen voor OVL en opgave van areaal.

Wat is een wobverzoek? (Wet openbaarheid van bestuur) 
Lees verder op de website van het IGOV

Evenementen