Hydro - Pole Products Webinar: Botsveiligheid van masten, dinsdag 23 maart

webinar hydro pole

Hydro - Pole Products organiseert op dinsdag 23 maart om 14:00 uur een webinar over botsveiligheid van masten. 

Inhoud van de webinar:
De Europese norm voor botsveiligheid, de EN 12767, is herzien. De wijzigingen in de norm hebben invloed op de notatie van de prestatieklassen van onder meer lichtmasten, verkeersbordmasten en bewegwijzeringsmasten. Tijdens de webinar worden stap voor stap de uitgangspunten van botsveiligheid doorgenomen. Er wordt uitgelegd hoe een prestatieklasse is opgebouwd en welke botsveilige mast het beste in verschillende situaties kan worden toegepast.

De spreker is ing. Bas van Boxtel, Technical Manager Hydro - Pole Products en deelnemer WG 10, de werkgroep die zich bezighoudt met het werkdocument EN 12767, waarnaar wordt verwezen in de norm voor lichtmasten (EN 40) en ondersteuningen (EN 12899).

De webinar duurt ongeveer 60 minuten, waarvan 30 tot 45 minuten is ingeruimd voor de presentatie. Daarna is er tijd om vragen te beantwoorden.

Op de LinkedIn pagina van Hydro Pole is een registratie link te vinden:
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6772453851397160960