Terugblik: Nationale Conferentie (webinar) SLIC, 28 januari 2021

Groen licht voor duurzame openbare verlichting, nationale conferentie Smart Light Concepts (SLIC)

U kunt de opname van deze middag via deze link terugkijken: https://youtu.be/80FItcnoTJY

De klimaatdoelen van Europa en het Nederlandse kabinet dwingen de gemeenten om maatregelen te nemen de CO2-uitstoot terug te dringen. Zij kunnen grote voordelen behalen met het energiezuiniger en daarmee duurzamer maken van de openbare verlichting. Aanpassing van de straatverlichting kan echter niet zonder steun van burgers en andere stakeholders.

De gemeente Etten-Leur heeft als partner in het Smart Light Concepts (SLIC)-project in het buitengebied onderzocht hoe een gemeente zorgt voor een zo groot mogelijk draagvlak onder de burgers voor vernieuwing van de openbare verlichting. Welke stakeholders moeten bij zo’n project worden betrokken, en op welke manier? Etten-Leur heeft de afgelopen 2 jaar belangrijke inzichten en ervaringen opgedaan in de praktijk.

Tijdens de Nederlandse SLIC Nationale Conferentie, op donderdag 28 januari 2021 deelden de wethouder van Etten-Leur en deskundigen op het gebied van stakeholderengagement vanuit een studio in Tilburg hun ervaringen en kennis op dit gebied. Naast stakeholderbetrokkenheid werden ook de andere thema’s die onderdeel zijn van het onderzoek, zoals biodiversiteit, financiering en veiligheid en techniek, besproken.

De conferentie is onderdeel van het Europese Smart Light Concepts (SLIC)-project, gefinancierd vanuit het Interreg 2 Zeeën programma. In het project werken 9 Europese partners samen om het gebruik van duurzame openbare verlichtingsconcepten en koolstofreductie te vergroten. De pilot in de gemeente Etten-Leur is in stappen uitgevoerd in nauwe samenspraak met de stakeholders die inmiddels groen licht hebben gegeven voor slimme straatverlichting in een groot deel van het buitengebied van Etten-Leur.

Voor meer informatie, kijk ook eens op de website van SlIC:

https://smartlightconcepts.eu