Netbeheerders vragen markt om standaardaansluitmethode voor laadpalen

De regionale netbeheerders hebben, samen met kennisplatform ElaadNL, een aanbesteding in de markt gezet voor een uniforme, compacte aansluiting voor publieke laadpalen, lantaarnpalen en parkeermeters. Deze objecten in de openbare ruimte worden nu met een relatief grote 'huisaansluiting' op het net gezet, maar dat kan volgens de netbeheerders simpeler en sneller.

Het grote aantal laadpalen dat de komende jaren op het net zal moeten worden aangesloten, stelt de regionale netbeheerders voor een uitdaging. De verwachting is dat in de periode tussen 2021 en 2025 ongeveer 190.000 publieke laadpalen voor elektrische auto's aangesloten zullen moeten worden. Daarnaast verwachten de netbeheerders in diezelfde periode ook nog 125.000 nieuwe lantaarnpalen en 6.000 andere “onbemande kleinverbruiksobjecten” die geplaatst zullen worden in de openbare ruimte.

Dat betekent 321.000 nieuwe aansluitingen die de netbeheerders moeten realiseren, bovenop het aansluitwerk dat ze al hebben voor onder meer wind- en zonneparken, datacenters en nieuwbouwprojecten. Om dat werk sneller te kunnen doen, willen de netbeheerders graag dat de werkwijze en de componenten die voor een laadpaalaansluiting gebruik worden, gestandaardiseerd worden. Daarvoor vragen de netbeheerders nu de hulp van marktpartijen, via een aanbesteding die nog tot 7 februari 2020 openstaat.

image001

Monteurs zijn in Den Haag bezig met het plaatsen en aansluiten van een laadpaal voor elektrische auto's.(Foto: Phil Nijhuis/HH)

Op dit moment is het volgens de netbeheerders verplicht om een laadpaal aan te sluiten met een zogeheten huisaansluiting, een kleinverbruikersaansluiting die ook voor woningen wordt gebruikt. Per laadpaal en installateur kan de manier waarop die aansluiting wordt gemaakt echter verschillen, en de aansluitwaarde van een huisaansluiting is meestal groter dan wat een laadpaal feitelijk nodig heeft. Het doel van de aanbesteding is dat alle aansluitingen voor 'straatmeubilair' -behalve laadpalen gaat het dus ook om bijvoorbeeld lantaarnpalen en parkeermeters- vanaf 2021 op dezelfde manier en met dezelfde spullen worden gedaan.

De bedoeling is dat de aansluiting waar de markt mee komt “kleiner is en eenvoudiger te installeren is dan de huisaansluiting”, zegt Ted Bongers van Enexis, die namens de gezamenlijke netbeheerders penvoerder van de aanbesteding is. “Het tekort aan technisch personeel, de snelle opmars van elektrisch vervoer in Nederland en de ambities uit het Klimaatakkoord vragen om deze landelijke standaard”, aldus Bongers. “Ons doel is dat de nieuwe standaardmodule vanaf 2021 wordt ingevoerd.”

De concrete vraag aan de markt is om een “aansluitmodule” te ontwikkelen die gebruikt kan worden voor alle “onbemande objecten” in de openbare ruimte. De aansluitmodule waar de netbeheerders om vragen “omvat de slimme meter en de zekeringen die onderdeel zijn van de aansluiting”, zo valt te lezen in de aanbesteding.

Evenementen

22 september 2021
09:00 - 17:00 uur
Vakbeurs Openbare Ruimte
23 september 2021
09:00 - 17:00 uur
Vakbeurs Openbare Ruimte
16 december 2021
00:00
Conferentie “Shaping Light for Health and Wellbeing in Cities”
17 december 2021
00:00
Conferentie “Shaping Light for Health and Wellbeing in Cities”