OVLNL licht en omgeving

ovlnl community suppliers rechthoek button

Suppliers van het Lichtontwerp Atelier zijn (technisch)adviseurs, aanbieders en installateurs van producten en technische oplossingen. Zij zijn partners die met hun kennis en ervaring van de modernste technieken, materialen en installaties toegevoegde waarde leveren aan de lichtontwerper en de opdrachtgever.

Wilt u meedoen en deel uit maken van het netwerk of heeft u vragen?
Stuur een mail naar: info@lichtontwerpatelier.nl

Nico de Kruijter 200x200

Nico de Kruijter  Directeur bij Kruijter Public Lighting
http://www.dekruijter.nl/

Als lichtontwerper of gemeenteambtenaar heeft u soms behoefte aan het vooraf visualiseren van een lichtplan. Enerzijds om de kosten van avonden proefschijnen te besparen en anderzijds om uw achterban te overtuigen van de opties. De Kruijter Public Lighting heeft een tool ontwikkeld waarmee op zeer realistische wijze gevisualiseerd kan worden.

https://www.youtube.com/watch?v=6hTXWfCJ3qg