OVLNL licht en omgeving

0044 OVLNL LOA Ambassadeurs 210113

Ambassadeurs van het Lichtontwerp Atelier zijn zelf lichtontwerpers of hebben professioneel betrokkenheid bij het tot stand komen van lichtontwerpen. Ze hebben een groot netwerk in het specialisme lichtontwerp op landelijk en internationaal niveau. Ook stedenbouwers en landschaparchitecten en kunstenaars kunnen ambassadeur van het Lichtontwerp Atelier zijn. De ambassadeurs dragen het belang van professioneel lichtontwerp uit en vertegenwoordigen het Licht Ontwerpatelier bij hun contacten met andere organisaties en vakspecialisten. De ambassadeurs adviseren gevraagd en ongevraagd het Licht Ontwerpatelier.  Ook bij pensioen kunnen zij de rol van ambassadeur van het Lichtontwerp Atelier blijven behouden.

Wilt u meedoen en deel uit maken van het netwerk of heeft u vragen?
Stuur een mail naar: info@lichtontwerpatelier.nl

hans akkerman 100x94Hans Akkerman - gemeente Amsterdam
Bij alle betrokken partijen die werkzaam zijn in de openbare ruimte (landschapsontwerp, beheer, gebiedsmakelaars, ondernemersverenigingen, politie) is het besef aan het doordringen dat verlichting meer omvat dan lantaarnpalen en technische richtlijnen. De beeldkwaliteit ’s avonds van een straat of plein wordt door allerlei vormen van verlichting bepaald. Dit vraagt dus om een integrale ontwerpbenadering waarin zowel overheid als particulieren een rol hebben.