Voorblad Value of smart urban lighting

  The value of smart urban lighting: making technology work for improving life in public space
Auteur A.C. Valkenburg, Elke den Ouden
Formaat n.v.t.

ISBN (electronisch)

978-90-386-5250-4

ISBN (print) 978-90-386-5249-8
Aantal blz 60
Prijs

Gratis download

Uitgegeven in  15 maart 2021
Verkrijgbaar via


The value of smart urban lighting: making technology work for improving life in public space — Eindhoven University of Technology research portal (tue.nl)

TU/e LightHouse publiceerde een onderzoeksrapport dat de kennis die is opgedaan in de Smart Space-projecten combineert met kennis uit andere slimme verlichtingsprojecten en de discussies in het expertennetwerk Smart Lighting van OVLNL. Het rapport introduceert Smart Urban Lighting en identificeert de waarde die het voor gemeenten kan opleveren op het gebied van energie- en operationele efficiëntie, maar ook de extra toegevoegde waarde voor burgers en andere belanghebbenden in de stad. Het beschrijft verschillende use cases en ontrafelt het slimme verlichtingssysteem door functionele eisen te presenteren via een raamwerk voor slimme stadsverlichting. Het rapport sluit af met stappen die alle belanghebbenden kunnen nemen wanneer ze betrokken zijn bij de implementatie van slimme verlichtingsoplossingen.