Register Smart Urban Lighting Experts

TU/e verzorgt trainingen om experts in Smart Urban Lighting en het referentiemodel te certificeren.

Deze gecertificeerde experts kunnen gemeentes logo tu eondersteunen bij het gebruik van het referentiemodel – zowel bij de zelfevaluatie als bij het opstellen van mogelijke verbeterplannen en bemiddeling voor kennisuitwisseling met andere gemeentes. Het netwerk van gecertificeerde experts biedt toegevoegde waarde doordat zij gezamenlijk een goed zicht hebben op de manieren van werken in de verschillende deelnemende gemeentes. 

Voor het gebruik van het referentiemodel wordt gewerkt met een praktijkcode die door alle gecertificeerde logo tu eexperts wordt onderschreven en nageleefd. Experts die zich hier niet aan houden zullen na overleg tussen de betreffende expert, OVLNL en TU/e LightHouse uit het register worden verwijderd. Hiermee wordt de kwaliteit van de experts gewaarborgd.

Geïnteresseerde gemeentes kunnen zich wenden tot een van de gecertificeerde adviseurs voor een ondersteuning op maat. Zij hanteren hun gebruikelijke commerciële tarieven bij deze diensten.

 Untitled 6

Dr. Ir. Elke den Ouden
Founder & strategic director

      Afbeelding certificaat voorzijde

 

Untitled 1

 Dr. Ir. Rianne Valkenburg
Founder & value producer

 

Afbeelding certificaat voorzijde

Untitled 1

Marco Mus

Nobralux advies 

 Afbeelding certificaat voorzijde

Untitled 1

Hans van Bakel

Spectrum advies

Afbeelding certificaat voorzijde

profielfoto RVB 400x400

Ruben van Bochove

Van Bochove
Openbare Verlichting

 Afbeelding certificaat voorzijde

Untitled 1

Edward Neef

FE consultancy