header afbeelding ovlnl partners

Categorie: NL smart city strategie en wat jij er mee kan

NL smart city strategie en wat jij er mee kan

In de bijlage treft je de digitale versie van de NL smart city strategie aan (van de triple helix’: 60 bedrijven, 20 wetenschappers en 40 vertegenwoordigers van de steden). De strategie is in co creatie tot stand gekomen met een grote inbreng van de G4 plus Eindhoven.

In de door de bestuurders ondertekende brief namens de steden, doen zij een belofte aan het rijk. Tevens vragen zij wat terug aan het rijk.

Wat hebben we als stad beloofd aan het rijk (in de getekende brief)
Experimenteerruimte in de stad
Samenwerking gericht op opschaling
Actief delen van kennis en ervaring
Gezamenlijke internationale profilering en programmering
Samenwerking van uit eigen kracht. Iedere stad heeft zijn eigen specialisme. Samen zijn we complementair.

Wat vragen we aan het rijk
Smart cities in kabinetsbeleid (economische pijler) (zie de brief aan de MP met de tekst voor het kabinetsbeleid)
Gezamenlijke investeringsstrategie digitale infrastructuur
Ruimte om te experimenteren (helpende wet en regelgeving, desnoods tijdelijke wetten)
Helpen opschalen (grootste punt van aandacht is versnippering en klein blijven van de pilots, waardoor grootschalige uitrollen van goede oplossingen uitblijven)
Internationale profilering koppelen aan handelsmissie RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland) met vouchergelden voor ondernemers

Wat kun je zelf doen?

  1. Geef ze door: Praktijkcases die succesvol zijn en de etalage van jouw stad, en /of het nationale of internationaal platform verdienen als showcase, met de bedrijven die er aan hebben bijgedragen; geef ze door!
  2. Laat het ons weten: Pilots die niet verder komen (opschaling, uitrol, repliceerbaarheid) maar op zich een succesvolle innovatie zijn; meld deze. Aan de hand van praktijkcases kunnen we met ministeries in gesprek en concrete vragen stellen. Laat het mij als linking pin naar de steden en ministeries weten!
  3. Vraag naar de mogelijkheden. Vragen die je hebt over een project/ opgave ‘anders bekijken’, mogelijk meer van uit een smart city – digitaal of technologisch oogpunt. Wij hebben zelf niet alle wijsheid in pacht. Co creatie met andere partners, voorbeelden uit andere steden, kunnen helpend zijn. De smart city beweging en digitale steden agenda omvatten grote netwerken die kunnen worden benut. Vraag naar de ideeën en mogelijkheden.

Bijlagen:

pdfNL_smart_city_strategie_en_wat_jij_er_mee_kan.pdf

pdfExecutive_Summary_0_7.pdf

pdfGetekende_strategie_Smart_City_25012017.pdf

pdfpresentatie__Smart_Lighting_inventarisatie__voorbeeld_projecten__en_referentie_model.pdf

pdfNL-Smart-City-Strategie---DEFINITIEF.pdf8.42 MB