logo ovlnl 252x60 bg white

OVLNL licht en omgeving

ovlnl community creators rechthoek button

Creators van het Lichtontwerp Atelier zijn vakspecialisten die een hoog niveau van creativiteit, deskundigheid, theoretische en praktische kennis hebben op het gebied van Omgevingsgericht ontwerpen. Ook zij die verantwoordelijk zijn voor het licht in de stad en het beleid, de projecten en licht-evenementen horen tot de Creators. Zij vervullen hun rol als die van een Stadslichtmeester en zijn een belangrijke schakel in het netwerk.

Wilt u meedoen en deel uit maken van het netwerk of heeft u vragen?
Stuur een mail naar: info@lichtontwerpatelier.nl

Richard Boerop 160x160

Dr. Ir. Philip Ross Lichtontwerper bij Studio Philip Ross.
Studio Philip Ross

Dr. ir. Philip Ross ontwerpt met zijn studio slimme lichtomgevingen en armaturen, met accent op sociale en ecologische implicaties van licht. Ross heeft een gecombineerde achtergrond als ontwerper, onderzoeker en lichtkunstenaar en vindt innovatie door deze invalshoeken te combineren in projecten. Studio Philip Ross werkt voor overheden, bedrijven, kennisinstellingen en festivals in binnen- en buitenland. Daarnaast publiceert Ross over licht en ontwikkelt hij tools en technieken om gebruikers van de publieke ruimte en ecologie te betrekken bij het ontwerp van stedelijke verlichting.