OVLNL licht en omgeving

0044 OVLNL LOA Ambassadeurs 210113

Ambassadeurs van het Lichtontwerp Atelier zijn zelf lichtontwerpers of hebben professioneel betrokkenheid bij het tot stand komen van lichtontwerpen. Ze hebben een groot netwerk in het specialisme lichtontwerp op landelijk en internationaal niveau. Ook stedenbouwers en landschaparchitecten en kunstenaars kunnen ambassadeur van het Lichtontwerp Atelier zijn. De ambassadeurs dragen het belang van professioneel lichtontwerp uit en vertegenwoordigen het Licht Ontwerpatelier bij hun contacten met andere organisaties en vakspecialisten. De ambassadeurs adviseren gevraagd en ongevraagd het Licht Ontwerpatelier.  Ook bij pensioen kunnen zij de rol van ambassadeur van het Lichtontwerp Atelier blijven behouden.

Wilt u meedoen en deel uit maken van het netwerk of heeft u vragen?
Stuur een mail naar: info@lichtontwerpatelier.nl

Ambassadeurs

willem reedijk 200x237

Willem Reedijk - gemeente Rotterdam
Met de ontwikkeling van de verlichtingstechnieken heeft naast verkeers- en sociale veiligheid op straten en pleinen het aanlichten van objecten, gebouwen en iconen van de stad een grote vlucht genomen. De buitenruimte wordt hiermee fraaier en prettiger om te verblijven. Het maken van een goed lichtontwerp is een vak en voor een stad is het heel belangrijk dat een goed lichtontwerp het gebouw, het plein, de brug tot zijn recht laat komen.

Mijn persoonlijke visie op lichtontwerpen:
Een goed lichtontwerp laat de stad bij donkerte zien zoals hij is bedoeld en versterkt de kwaliteit van de stad als het gaat om wonen, werken en recreatie. 

 

OVLNL ICONS 480 LICHTONTWERPATELIER WHITE