header afbeelding ovlnl partners

IGOV - Marktpartijen

Deelnemers
Marktpartijen zijn ondergebracht in de vaste OVLNL commissie IGOV Innovatie Platform.
Alle kennisinstellingen en-of marktpartijen groot en klein die bij willen dragen aan een actieve kennis en informatie uitwisseling op het gebied van openbare verlichting kunnen zich aansluiten bij het IGOV Innovatie Platform. Het is een openbaar platform.

Markt-Overheid
De voorzitter van het IGOV Innovatie Platform faciliteert samen met stuurgroep leden het platform door het organiseren van ontmoetingen tussen de markt en overheid deelnemers. IGOV deelnemers zijn automatisch ook deelnemer van het IGOV Innovatie Platform.

Doel
Het doel van het IGOV Innovatie Platform is het stimuleren en initiëren van innovatieve ontwikkelingen op het zowel technische als beleidsmatige of regelgevende gebied van openbare verlichting. Gebaseerd op gebruikswaarde, duurzaamheid, energiezuinigheid, kosten en baten.

Kennis
Uit de bijeenkomsten ontstaan werkgroepen die bepaalde richtingen verder uitwerken. Resultaten kunnen vastgelegd worden in publicaties of zelfs leiden tot innovatieve producten of projecten.

Website: www.igov.nl/innovatieplatform