header licht en omgeving

Agenda

Themabijeenkomst omgevingsgericht lichtontwerp
Hits : 330
door Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ontwerpen vanuit de omgeving en haar gebruikers. Dat staat centraal bij omgevingsgericht lichtontwerpen. Een thema dat vanuit OVLNL door een groot aantal experts ingevuld wordt richting een publicatie én aanvullende trainingen, werkbezoeken en meer. Op 6 april wordt op basis van de inzichten tot nu toe de Themabijeenkomst Omgevingsgericht Lichtontwerp georganiseerd. Na deze bijeenkomst bent u helemaal bijgepraat over dit actuele thema.

De bijeenkomst volgt de opzet van de publicatie en is dus opgebouwd uit de volgende drie onderdelen.

1. Wat is Omgevingsgericht Lichtontwerp eigenlijk?
Omgevingsgericht Lichtontwerp vindt haar oorsprong in een grotere maatschappelijke context waarin mensen mondiger worden, burgers en bedrijven de openbare ruimte steeds meer zien als ‘hun’ openbare ruimte, participatie zijn intrede heeft gedaan, de Omgevingswet het gebiedsgericht denken aanjaagt, beleid en beheer integraler (moeten) gaan werken, opgaven en ambities gestapeld worden. Wordt Omgevingsgericht Lichtontwerp eenzelfde vanzelfsprekendheid als bijvoorbeeld circulariteit, klimaatadaptatie of energieneutraliteit?

Tegelijkertijd roept de term Omgevingsgericht Lichtontwerpen nog veel vraagtekens op. In de inleiding schets Filip van der Heijden (Lichtvormgevers) wat de stuurgroep en expertteams OVLNL onder omgevingsgericht lichtontwerp verstaan. De omgeving en haar gebruikers staan daarin centraal. Het puur volgen van richtlijnen, betekent niet automatisch goed licht in de openbare ruimte. Niet de armaturen, masten, hoogtes en uithouders zijn de vertrekpunten in het ontwerp, maar juist de mens, het gebruik, het landschap, de natuur en de beleving. Denk daarbij verder aan thema’s als veiligheid, leefbaarheid, gezondheid, flora en fauna, toegankelijkheid, identiteit en imago, connectiviteit. Er gebeuren op dit vlak goede dingen. Maar die zijn nog te vaak afhankelijk van kennis en ambities van individuen en maken nog onvoldoende integraal onderdeel van het proces. En/of missen de integrale visie vanuit alle betrokken belang(hebbend)en.

Meer over het project vindt u hier en hier

2. Een praktijkvoorbeeld uit Breda

In de publicatie komen meerdere praktijkvoorbeelden aan bod. Elk met hun eigen specifieke kenmerken. Als handleiding voor het toepassen van de principes op de meest voorkomende locaties en situaties. Tijdens deze bijeenkomst bijt Harold van den Broek (gemeente Breda) de spits af.

3. Update van de teams

Na het plenaire gedeelte gaan we de in twee parallelrondes horen hoever de verschillende teams zijn met hun onderwerp. De verschillende onderwerpen zijn:

  • Vanaf het begin betrokken
  • Kansen en risico’s van het instrumentarium
  • Licht en veiligheid
  • De gebruiker centraal
  • Integraal denken en doen
  • Welbevinden
  • Wat kunnen we leren van andere vakgebieden

Het programma 

13.00    Inloop, kennismaken met de andere deelnemers in het virtuele café 
13.30    Welkom door de dagvoorzitter en toelichting op de Publicatie Omgevingsgericht
               Lichtontwerpen
13.35    Wat is Omgevingsgericht Lichtontwerpen? Wie kan er wat mee? Wat levert het op? En
               waar?  
13.45    Omgevingsgericht Lichtontwerpen in de praktijk Casus Breda adhv de Kernvragen 
14.05    Pauze en bijpraten in het virtuele cafés en/of via de Matchmaking tool 
14.20    Parallelronde 1 met presentaties van de teams
15.00    Parallelronde 2 met presentaties van de teams
15.40    Afronding en napraten 

Voor wie
Omgevingsgericht lichtontwerpen is een boeiend onderwerp voor iedereen die te maken heeft met licht in de openbare ruimte. Van projectontwikkelaar, projectleider, (landschaps)architect tot lichtontwerper en beheerder. Van beleidsmaker tot professionals werkzaam bij kennisinstituten of advies- en ingenieursbureaus.

Kort voor de Themabijeenkomst ontvangt u e-mail met de laatste informatie én de inloggegevens.

Aanmelden
Deelname is gratis. Meld u aan via deze link

 

Locatie Online