Voor deelname aan IGOV voor overheden of IGOV Innovatie Platform voor marktpartijen kunt u zich hier registreren.

Inschrijven als overheid bij IGOV

OVLNL ICON IGOV 240x240Het IGOV is onderdeel van de stichting Openbare Verlichting Nederland. (OVLNL)
De deelnemers van het IGOV nemen deel op persoonlijke titel maar zijn allen werkzaam in het werkveld van Openbare Verlichting binnen Gemeenten, Provincies, Waterschappen of Rijkswaterstaat.

Inschrijven als marktpartij bij IGOV Innovatie Platform

OVLNL ICON IP 240x240Het IGOV Innovatie Platform is onderdeel van de stichting Openbare Verlichting Nederland. (OVLNL ) Alle  aan OVL gerelateerde bedrijven en instellingen kunnen deelnemer van dit platform worden. OVLNL faciliteert het platform door het organiseren van marktontmoetingen tussen markt en overheidsdeelnemers.

OVLNL - button Inschrijven