logo ovlnl 252x60 bg white

 

 titel Sensoren in de openbare ruimte, een verkenning

auteur

Hans Nouwens
Dirk Jan Venema
Demi van Weerdenburg

Formaat A4
ISBN  nvt
aantal blz 32
prijs gratis download
uitgegeven in  2017
verkrijgbaar via  Download link  


Omschrijving:
Het rapport ‘Sensoren in de openbare ruimte’ is de uitkomst van een verkenning die begin 2016 is gestart. Deze verkenning is een eerste stap in een proces dat moet uitwijzen of nader onderzoek en activiteiten nodig zijn dan wel richting te geven aan oplossingen aan overheidsorganen die de meeste impact gaan ondervinden. In de verkenning maken we onderscheid tussen sensoren die een vaste plek monitoren en sensoren die in een mobiel object zijn gemonteerd en daardoor een steeds wisselende omgeving monitoren. Om de verkenning praktisch te houden is er voor twee voorbeeld-objecten gekozen te weten de lichtmast als drager van statisch geplaatste sensoren en de auto als mobiele drager van sensoren. Voorliggende rapportage betreft de verkenning van sensoren die data verzamelen van één locatie met als voorbeeld-object de lichtmast.

Inhoud:
1. Inleiding
1.1 Afbakening
1.2 Doelstelling
1.3 Methodologie voor de verkenning

2. Resultaten
2.1 Deskresearch
2.2 Presentaties, diepte-interviews en cross sectorale werksessie
2.3 Ervaringen uit het Living Lab 'Smart Emission'

3. Bevindingen uit de verkenning

4. Noodzaak en oplossingsrichtingen
4.1 Registratie van Sensor als object en/of sensordata
4.2 Informatiemodel voor Sensoren
4.3 Verkenning verder voortzetten

Bibliografie
Bijlagen