logo ovlnl 252x60 bg white

Voorblad factsheet uitfasering FL lampen

De Europese commissie heeft Richtlijn 2011/65/EU aangepast. “Richtlijn 2011/65/EU staat beter bekend als de RoHS-richtlijn (Restriction of Hazardous Substances). De richtlijn bevat voorschriften die het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektr(on)ische apparatuur beperken. Deze voorschriften dragen bij aan de bescherming van de volksgezondheid en het milieu, inclusief de milieu hygiënisch verantwoorde nuttige toepassing en verwijdering van afgedankte apparatuur.”

In het verleden waren er vrijstellingen voor bepaalde productgroepen waaronder de fluorescentie en halogeenlampen (FL-lampen2). Maar op 24 februari 2022 is deze vrijstelling vervallen en worden alle o.a. kwikhoudende lampen op termijn verboden. Concreet betekent dit dat er in 2023 geen FL-lampen meer geproduceerd mogen worden in Europa en/of geïmporteerd vanuit het buitenland.

Het tijdschema en hoe je als OVLbeheerder hiermee om kunt gaan vind je in de factsheet.
Deze factsheet is geschreven door Ruben van Bochove.

Datum: September 2022
Versie: definitief, versie 2

Erratum: Er is een wijziging doorgevoerd in deze nieuwe versie ten aanzien van versie 1 (Juli 2022) op bladzijde 4, onder de kop '2.1. FL-lampen tijdig inkopen en daarmee een bepaalde tijd overbruggen.’

pdf74449_SOVN_factsheet_versie-2_sept-2022.pdf